Cyklar

Hoverboard

En hoverboard är en självbalanserande bräda med två hjul och en elmotor. Brädan ser ut ungefär som en skateboard, men man färdas med långsidan framåt. Den får maximalt gå i 20 km/tim.

En hoverboard klassas som cykel, vilket innebär att samma trafikbestämmelser gäller som för vanliga cyklar. Den ska t ex vara utrustad med broms och ringklocka (ringklockan går bra att ha i handen). En hoverboard ska framföras på cykelbana när sådan finns, annars på vägrenen och barn under 15 år måste använda hjälm.

En hoverboard som t ex går fortare än 20 km/tim hamnar under definitionen "övriga fordon" och får då inte köras i trafiken.