Elcyklar

Olycksrisk och säkerhet

Säkerhet

Elcykling är förenat med särskilda risker. Elcyklar ser ofta ut som vanliga cyklar men kan framföras i högre hastighet och accelererar snabbare än en vanlig cykel. Detta kan medföra en ökad olycks- och skaderisk för både elcyklisten själv och för andra trafikanter, eftersom det är lätt att hastigheten missbedöms. 

Elcykelns vikt och tyngdpunkt påverkar olycksrisken. En elcykel väger mer än en vanlig cykel och eftersom den också kan köras i högre hastigheter är det mycket viktigt att cykeln är välbyggd och har bra bromsar. En tyngre cykel ger längre stoppsträcka, större krockvåld för andra trafikanter och för cyklisten själv om man får cykeln över sig. En tung cykel är också svårare att manövrera, speciellt om motorn sitter i bakhjulet. Särskilt i en invänjningsfas är det svårare att hålla balansen på en elcykel än på en vanlig cykel. Elcyklar som har batteriet placerat högt upp vid pakethållaren får en högre tyngdpunkt, vilket gör att cykeln får sämre köregenskaper. Billigare elcyklar är troligtvis inte byggda med samma standard som dyrare elcyklar vilket kan påverkar kvalitén på elcykeln.

 

Olycksrisk

Det finns ingen separat olycksstatistik för elcyklar i Sverige, men det verkar som att olyckstalen än så länge är relativt låga. Enligt rapporten ”Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige” tros antalet olyckor och även antalet olyckor med allvarliga konsekvenser öka på grund av ökad elcykelanvändning. Detta eftersom elcyklar blir vanligare, kan hålla högre hastigheter och att fler äldre cyklister väljer elcykel. 

NTF:s fritextsökning i olycksdatabasen Strada visar att antalet dödade och allvarligt skadade i trafikolyckor där en elcykel varit inblandad har dubblerats det senaste året. Under perioden januari till juli 2017 skadades fem elcyklister allvarligt. Under motsvarande period 2018 skadades elva elcyklister allvarligt och en omkom. Majoriteten av olyckorna är singelolyckor och har skett i tättbebyggt område. Under de senaste åren har försäljningen av elcyklar och mest troligt också elcyklandet ökat kraftigt. En marknadsuppskattning i Sverige visar att det säsongen 2015/2016 såldes ca. 45 000 elcyklar och 2016/2017 såldes 67 500 elcyklar. Elcykelpremien som infördes i september 2017 förväntas leda till ytterligare ökad försäljning 2018.

Är det en förhöjd olycksrisk med elcykel? En nederländsk studie visar att elcyklar oftare är inblandade i allvarliga olyckor än vanliga cyklar, men det verkar som att det inte är fordonet i sig som orsakar olyckorna. I motsats till vad många tror håller nämligen elcyklister inte en särskilt mycket högre medelhastighet än vanliga cyklister. Vid observationer har det visat sig att de håller en jämnare hastighet och kör snabbare i uppförsbackar där vanliga cyklister saktar ned på grund av att det blir jobbigare att trampa. Istället förklaras den ökade olycks- och skaderisken av att elcyklar körs längre sträckor, oftare körs av ovana cyklister och/eller äldre personer samt personer med nedsatt hälsa. Äldre är generellt skörare och får allvarligare skador när de väl är med om en olycka. En studie från Norge där elcykelanvändningen också ökat kraftigt (TØI rapport 1625/2018) pekar i samma riktning.  

I Nederländerna dubblerades antalet dödsolyckor på elcyklar och snabb-elcyklar mellan år 2016 och 2017. Framför allt är det äldre män som omkommer, vilket enligt en artikel i The Guardian dels förklaras med att de är just äldre och skörare, dels att de överskattar sin förmåga att manövrera elcykeln. I Norge är istället medelålders- och äldre kvinnor (34 år och uppåt) mest olycksdrabbade. Samma mönster som i Norge kan anas i Sverige, där 60 procent av de omkomna eller allvarligt skadade elcyklisterna i NTF:s fritextsökning är kvinnor. Det är en betydligt högre andel än bland alla cyklister, där 30 procent är kvinnor. En tänkbar förklaring kan vara att fler kvinnor än män kör elcykel i Sverige, men det vet vi inte.

Relaterade sidor

Säkra bromsar

Elcykeln ställer högre krav på bromsar än en vanlig cykel, eftersom den är tyngre och ofta körs i högre hastighet. Därför är det viktigt att du väljer bromsar med omso...

Cyklar

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt transportmedel. Att cykla är även praktiskt i tätorter där man ofta kommer fram både fortare och lättare med cykel än med bil....

Cykelhjälmar

Huvudet är det ömtåligaste vi har. Även en måttlig stöt kan skada hjärnan. Att använda cykelhjälm är ett billigt och enkelt sätt att göra din cykeltur säkrare.

Cykelbelysning

De svåraste skadorna som drabbar cyklister inträffar vid kollision med en bil. Därför är det viktigt att synas i trafiken med både cykellysen och reflexer.

Höst- och vintercykling

För att det ska vara enkelt och säkert att cykla under höst- och vintertid behövs en effektiv lövupptagning, snöröjning och halkbekämpning för cyklister. Förutom det f...

Monterings- och trimsatser

På marknaden säljs både trimsatser som gör att elmotorn kan ge kraft i hastigheter över 25 km/tim och monteringssatser för den som vill koppla en elmotor till sin vanl...