Elcyklar

Monterings- och trimsatser

På marknaden säljs både trimsatser som gör att elmotorn kan ge kraft i hastigheter över 25 km/tim och monteringssatser för den som vill koppla en elmotor till sin vanliga cykel. Att köra en trimmad elcykel på allmän väg är direkt olagligt, men även monteringssatser är förenade med säkerhetsrisker.

 

Monteringssatser

Att konvertera sin vanliga cykel till en elcykel kan kännas lockande eftersom det är betydligt billigare än att köpa en ny elcykel, men det är tveksamt om det är att rekommendera. En vanlig cykel är inte byggd för att klara eldrift och elmotorn kan till exempel påverka cykelns stabilitet och köregenskaper på ett negativt sätt. Cykeln kan kännas obalanserad och svårstyrd. Tänk också på att högre hastigheter ställer högre krav på bromsar och däck och att din cykel kommer utsättas för större slitage.

Om du ändå köper en ombyggnadssats bör du förvissa dig om att den är CE-märkt och uppfyller kraven i EU-standarden EN 15194:2017, samt att du har tillräckliga tekniska kunskaper för att montera motorn korrekt. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant före köp. Kontrollera så att motorns effekt inte överstiger 250 watt eller har en högre hastighet än 25 km/tim. Det finns flera starkare modeller på marknaden, men de uppfyller då inte kraven på vad som är en elcykel. Troligtvis skulle din ombyggda cykel då istället klassas som en moped klass I eller II och med det följer krav på körkort/förarbevis, trafikförsäkring med mera. Klicka här för att läsa mer om det.

 

Trimsatser

Trimning innebär att hastighetsspärren kopplas bort. Hastighetsmätaren visar att du kör 25 km/tim, men i verkligheten går det fortare. Trimning är olagligt och förenat med säkerhetsrisker. Högre hastigheter leder till ökat slitage och ställer högre krav på ram, däck och bromsar. Dessutom är inte cykelbanor och vägar anpassade för högre hastigheter. Andra trafikanter inser inte hur snabbt du kör när de ser dig på håll, utan förväntar sig att du håller samma hastighet som en cyklist. När du trimmar din cykel innebär det också att tillverkningsgarantin och försäkringen kan bli ogiltig.

En trimmad elcykel klassas inte som en elcykel. Troligtvis klassas den istället som en moped klass I eller II och med det följer krav på körkort/förarbevis, trafikförsäkring, mopedhjälm med mera. (länk)

Köper du en begagnad cykel kan det vara bra att kontrollera så att den inte är trimmad. Läs mer om hur du kan göra det i Cykelbranschens Teknisk handbok för elcyklar. 

 

Tänk på att:

  • Trimning är olagligt och förenat med livsfara.
  • Ram, däck och bromsar är inte konstruerade för att klara högre hastigheter än vad cykeln är byggd för.
  • Kontrollera att cykeln inte är trimmad om du köper den begagnad.

Relaterade sidor

Elcyklar

Antalet elcyklar ökar snabbt på marknaden – såväl i Sverige som i andra länder. Elmotorn gör att cykeln blir ett alternativ även på lite längre sträckor och för gruppe...

Motoriserad cykel

Den här typen av moped klass II är inte en cykel även om den kan se ut som en. Den kan vara med eller utan trampor och har en hjälpmotor med en högsta effekt på 1 000 ...

Snabbelcykel

Snabbelcykeln ser ut som en cykel, men får inte köras på cykelbanor och en vanlig cykelhjälm räcker inte. Fordonet klassas nämligen som moped klass I.

Olycksrisk och säkerhet

Elcykling är förenat med särskilda risker. Elcyklar ser ofta ut som vanliga cyklar men kan framföras i högre hastighet och accelererar snabbare än en vanlig cykel. Det...