Bilar

Folksams rankning av säkra bilar

Folksam Forskning har sedan många år studerat material från verkliga trafikolyckor. Folksams rankning visar bilens krocksäkerhet, hur väl bilen skyddar passagerarna från skador som leder till död eller invaliditet. 

Rapporten "Hur säker är bilen?" 2013 bygger på en analys av 158 000 verkliga bilolyckor mellan 1995 och 2013. Underlaget består av data från tvåbilskollisioner. Vid kollision mellan två bilar är det framför allt bilarnas krockegenskaper och vikt som avgör utfallet.

Genom att analysera alla krockar med en viss bilmodell har Folksam fått fram hur stor risken är att skadas i den jämfört med övriga bilmodeller. Uppgifterna har kompletterats med vilken typ av personskador som inträffat i varje bilmodell. Eftersom risken för bestående men är högre vid en skallskada jämfört med en revbensfraktur får en bilmodell sämre betyg om antalet skallskador är högt i förhållande till antalet revbensbrott. Sammanlagt har 38 000 skadade personer följts upp. Detta ger ett mått på risken att dödas eller invalidiseras vid en krock i en given bilmodell. 

Fyra säkerhetsklasser

I rankningen indelas bilarna i fyra säkerhetsklasser med utgångspunkt i medelbilen. Till skillnad mot EuroNCAP kan alla bilar i Folksams rankning jämföras med varandra. 

De bästa bilarna har minst 40 procent bättre säkerhet än medelbilen. De sämsta är 20 procent sämre än medelbilen, eller ännu sämre. Det är alltså stor skillnad i hur väl bilen kan skydda passagerarna mellan de olika bilmodellerna. 

Jämförbara betyg

Eftersom kollisionerna i Sverige är relativt få, tar det minst två till tre år innan nya bilmodeller finns med i Folksams undersökning. Rankningen ger dock bra vägledning inför köp av begagnade bilar. 

Folksam rekommenderar att man väljer en bil i den bästa säkerhetsklassen – minst 40 procent bättre än medelbilen. För småbilar finns ingen modell som klarar den bästa klassen. Då bör man i stället välja en bil ur den näst bästa klassen som är 20 procent säkrare än medelbilen.

Betyg 5 = minst 40 procent högre säkerhet än medelbilen
Betyg 4 = minst 20 procent högre säkerhet än medelbilen
Betyg 3 = Medelhög säkerhet
Betyg 2 = 20 procent lägre säkerhet än medelbilen
Betyg 1 = 40 procent lägre säkerhet än medelbilen

Jämför resultat från EuroNcap och Folksam i marknadsöversikten Säkra bilar.

Läs mer
Folksam 
Hur säker är bilen 2013 Folksams rapport