Att cykla är bra ur många olika aspekter, både för det enskilda barnet och för samhället, men ofta är trafikmiljön inte anpassad till barns, eller för den delen vuxnas, cyklande.

Barn som är yngre än 12 år har oftast inte de förutsättningar som krävs för att cykla i komplicerade trafikmiljöer. I måttligt trafikerad miljö kan man som förälder eller annan vuxen cykla tillsammans till skolan när barnet är 7-8 år. Man bör dock välja att stiga av cykeln och gå över vägen i korsningar. För cykling i mer trafikerade miljöer bör man vänta ytterligare några år. Till och med det år barnet fyller 8 år får barnet cykla på gångbana/trottoar om cykelbana saknas.

Lära barn cykla

Vid 5-6 års ålder är barn redo att lära sig cykla på en vanlig cykel. Innan dess är en springcykel/ balanscykel eller en trehjuling ett bättre alternativ. Men hur gör man då för att lära barn cykla...

Skjutsa barn på cykel

Att cykla med barn är både trevligt och smidigt. Idag kan man skjutsa barn i cykelsits, cykelkärra, eller lådcykel. Men det finns några saker att tänka på för att du och ditt barn ska färdas säkert.

Cykla på egen hand

Ditt barn vill cykla själv till skolan eller fritidsaktiviteten. Alldeles för tidigt, tänker kanske du instinktivt. Hur vet man när ens barn är moget att cykla på egen hand?

Barncyklar

Vid 1,5 års ålder brukar barnet kunna använda trehjuling. Barnläkare och forskare anser att barnet är moget för en tvåhjuling först vid 5–6 års ålder. Åren där emellan kan man låta barnet använda e...

Marknadsöversikter