Barn i bil

Plustest

Plustestet är ett kompletterande test som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden. Alla plustestade stolar är godkända för montering på samtliga platser i bilen. En plustestad stol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. Välj en plusmärkt stol som är godkänd upp till 25 kg, eftersom den tillåter ditt barn att sitta bakåtvänt och i samma skydd tills det är dags att byta till en framåtvänd bältesstol eller kudde.

Plusmärkningen finns i två utföranden, max 18 kg eller max 25 kg.

Plustestet mäter de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Den här formen av test görs inte i övriga Europa och ingår inte heller i det vanliga godkännandet. En godkänd stol uppfyller alla krav som ställs för att få säljas i Sverige men en stol som klarat plustestet ger ditt barn en extra säkerhet.


Frivillig märkning
Plusmärkningen anger alltid minsta garanterade vikt oavsett var i bilen du beslutar dig för att montera stolen. Provningen genomförs av VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut men till skillnad från det vanliga godkännandet är märkningen frivillig. Det är alltså upp till tillverkaren att låta testa stolen. Plusmärkningen omfattar bilbarnstolar i grupp 1 och 2 och barn som berörs är mellan 1 och 6 år och väger mellan 9 kg och 25 kg.


Plustestet är framtaget för att öka säkerheten för barn i bil men även för att göra valet av bilbarnstol lättare och minimiera riskerna för felanvändning eftersom en plustestad stol kan monteras på samtliga platser i bilen.


Plustestet gör det enklare att välja

  • För att bli plusmärkt måste stolen vara godkänd för montering både i fram- och baksätet.
  • En stol som klarar 25 kg i framsätet men enbart 18 kg i baksätet får 18 kg angivet i plusmärket.
  • För att få 25 kg i märkningen krävs, förutom ett vanligt godkännande upp till 25 kg, att bilbarnstolen klarar plustestet på samtliga platser i bilen.
  • En bakåtvänd isofixstol kan som högst få 18 kg i plusmärket eftersom bilens fästen inte är dimensionerade för 25 kg.
  • En plusmärkt stol upp till 18 kg är varken bättre eller sämre än en plusmärkt stol upp till 25 kg. Dock rekommenderar NTF att ni väljer en stol med märkningen 25 kg eftersom det tillåter ditt barn att sitta bakåtvänt och i samma skydd tills det är dags att byta till en framåtvänd bälstestol eller kudde.


En plusmärkt stol kan monteras på samtliga platser i bilen
Många stolar har idag ett godkännande i olika viktklasser beroende på var i bilen stolen monteras. En stol kan vara godkänd för bakåtvänt åkande upp till 25 kg på passagerarplats fram men endast för bakåtvänt åkande upp till 18 kg i baksätet. Det finns till och med stolar som enbart är godkända för bakåtvänd montering på passagerarplats fram men som inte får användas i baksätet. 

Plustest och kombistolar?
Många kombinationsstolar/vändbara stolar tillåter idag bakåtvänt åkande upp till 25kg. Under förutsättning att stolen enbart används som en bakåtvänd stol tills det att barnet vuxit ur skyddet är detta ett bra alternativ. Kombinationsstolar har dock väldigt liten möjlighet att klara ett Plus Test eftersom plusmärket står som garant för att barnet inte utsätts för livsfarligt höga nackkrafter vid en frontalkollision, så länge du som förälder följt de monteringsanvisningar som medföljer stolen.

Vilka stolar är plusmärkta?
I NTF:s marknadsöversikt hittar du den information du behöver för att välja rätt bilbarnskydd. Översikten ger dig tydliga rekommendationer och god funktionalitet. Översikten uppdateras kontinuerligt i takt med att fler tillverkare låter plustesta sina stolar.

NTF:s marknadsöversikt för bilbarnstolar