Högsta tillåtna hastighet

Vilken är högsta tillåtna hastigheten på en vägsträcka som inleds med vägmärket 'Rekommenderad lägre hastighet'?

Vägmärket "Rekommenderad lägre hastighet" anger att åtgärder vidtagits för att begränsa hastigheten och att det inte är lämpligt att hålla en högre hastighet än 30 km/tim.
Åtgärderna kan vara sk fartgupp eller andra anordningar för att begränsa hastigheten.

En bild på märket hittar du hos Transportstyrelsen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning