Hastighetsdämpande åtgärder

Kan NTF påverka utformning av hastighetsdämpande åtgärder?

Något direkt inflytande över hur olika hastighetsdämpande åtgärder utformas eller var de placeras har inte NTF.
Däremot arbetar vi för att öka efterfrågan på fartdämpande åtgärder och sprida kunskap om dess fördelar.

På olika sätt försöker vi stödja människor som vill ställa krav på trafiksäkerheten i sin närmiljö med råd, argument och erfarenheter.

Kontakta NTF i ditt län för mer information.
Tips på hur du kan göra för att ställa krav på väghållaren får du också på NTFs sida om Trafikmiljö

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning