Gångtrafikant - på vilken sida?

Vår motionsrunda går långa stycken på gemensam gång- och cykelbana. Vad är det egentligen som gäller, ska vi hålla till höger eller vänster?

I trafiklagstiftningen är det inte reglerat på vilken sida man ska gå på en kombinerad gång-, cykel och mopedbana. Fordon ska dock föras till höger (högertrafik) och därför är lämpligt att gående går längst till vänster i färdriktningen. Jmf utdrag ur Trafikförordningen nedan:

Trafikförordningens 7 kap. 1 § (utdrag): "Gående som använder vägrenen eller körbanan skall om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen."

Beträffande gångbana (trottoar) och övergångsställe rekommenderar NTF att gående vid möte med annan gående håller till höger.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning