Information om bälte i buss

Hur ska informationen om bältesanvändningen i buss gå till?

Det kan ske på olika sätt: till exempel kan föraren informera liksom ledsagare eller reseledare. Informationen om bälte kan också ske med videofilm, information vid hållplats, skylt eller med information på annat sätt väl synlig från varje sittplats.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading