Vilken sida av vägen ska man gå?

På vilken sida ska man ta sig fram på vid olika typer av vägar och för olika typer av trafikanter. Vad gäller för... Fotgängare, löpare, rullskidåkare, inlinesåkare etc.? Olika typer av gång- och cykelvägar?

Trafikförordningen definierar löpare, rullskidåkare, inlinesåkare mfl som gångtrafikanter. Om t ex en rullskidåkare åker fort kan den dock räknas som cyklist.

Gångtrafikanter ska vara på gångbana/trottoar eller vägren om sådan finns, annars på cykelbana eller körbana. På vägrenen/körbanan ska den som går hålla så långt till vänster som möjligt. Var man ska vara när man går på en gemensam gång-/cykelbana är inte reglerat i lag. Rekommendationen att man håller till vänster om man möter fordon.


Trafikförordningen 1 kap. 4 §
Bestämmelserna om gående gäller även den som åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande och den som för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon. Bestämmelserna om gående gäller även den som leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, den som för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående samt den som själv för rullstol om han eller hon färdas med gångfart.

Trafikförordningen 7 kap. 1 §
Gående skall vid färd på väg använda gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren, skall gående använda cykelbanan eller körbanan.
Gående som använder vägrenen eller körbanan skall om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart skall dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning