I vilken färdrikning får jag cykla?

En stadsgata har cykelbanor i båda riktningarna. Trafikmärket för påbjuden cykelbana finns endast i färdriktningen, dvs höger cykelbana. Är det tillåtet att cykla FET:mot:SLUTFET trafiken i vänstertrafik på vänster cykelbana?

Om vägmärket "Påbjuden cykel- och mopedbana" finns uppsatt i den riktning du tänker cykla är banan avsedd för trafik med cykel och moped klass II. I sammanhanget kan också finnas ett vägmärke som anger att trafik i båda riktningarna är tillåten på cykelbanan. I fallet som du beskriver så avser förmodligen väghållaren (kommunen) att man ska cykla på "rätt" sida av vägen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading