Höger eller vänster för gående på gång/cykelbana?

På vilken sida ska jag gå på en kombinerad gång/cykelbana?

I trafiklagstiftningen finns ingen bestämmelse om var man ska gå på en gång-, cykel- och mopedbana. Den enda reglering som finns i trafikförordningen är att gående som använder vägrenen eller körbanan om möjligt ska gå längst till vänster i färdriktningen.

Det verkar därför rimligt att man går till vänster i färdriktningen på en gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana).

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning