Nollvisionen i Holland

Jag håller på med ett arbete om Nollvisionen och i mitt material stod det att Holland lyckats bra. Är det sant?

Det är sant, även om det är svårt att göra rättvisa jämförelser mellan olika länder. De bästa jämförelserna som har gjorts visar att Norge och Sverige kommer på första plats tätt följda av Holland och England.

Orsakerna till Hollands fina placering är, enligt min mening, främst att man lyckats så bra med att minska farterna i tätorterna. Sedan tror jag också att en stor del av landsvägstrafiken går fram på motorvägar vilka är de i särklass säkraste bilvägarna.

Holland är också framstående vad gäller trafiksäkerhetsforskning och man tycks ha lätt att använda sig av ny kunskap i praktiken. Man har också ett nytt säkerhetskoncept som man kallar Sustainable Safety som delvis liknar vår Nollvision.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning