Nollvisionen

Övrigt

Jag håller på med ett arbete om Nollvisionen och i mitt material stod det att Holland lyckats bra. Är det sant?

Jag retar mig på att olyckor där personer fastnar i dörren på bussar och spårvagnar alltid mynnar ut i diskussion om tekniska detaljer. Det är endast föraren som har ansvaret för vad som händer i o...