Barn i buss

Vad finns det för regler för barn som ska färdas i buss? Vad gäller för barn som i en personbil sitter i bilbarnsstol resp. bälteskudde?

NTF rekommenderar att alla barn åker bakåtvänt upp till 4-5 års ålder. Lagen säger att barn som är kortare än 135 cm och som färdas i bil eller lastbil måste använda särskild skyddsanordning i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.
Buss omfattas inte av denna lag och undantag görs även för så kallade korta resor med Taxi.

Barn som är tre år eller äldre måste använda bälte i buss om bussen är utrustad med bälte. För barn under tre år finns inga riktlinjer. Dagens bussar saknar oftast anpassade bilbarnskydd, även om de börjar dyka upp hos vissa länstrafikbolag. Denna avsaknad gör att barn under 4-5 års ålder, tyvärr inte alltid kan färdas lika säkert i buss som vuxna passagerare.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading