Gemensam gång- och cykelbana

Var bör gående gå och cyklister cykla på en gemensam gång- och cykelbana?

Den som cyklar ska hålla till höger och den som går ska, om möjligt, hålla till vänster.

Trafikförordningen: "Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare."

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning