Gångtrafikant - på vilken sida?

Vår motionsrunda går långa stycken på gemensam gång- och cykelbana. Vad är det egentligen som gäller, ska vi hålla till höger eller vänster?

Som gångtrafikanter ska ni hålla till vänster, de som cyklar ska hålla till höger. I praktiken blir det att ni håller till vänster och cyklisten får väja för er.

Trafikförordningens 7 kap. 1 §: "Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare."

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning