Olycksstatistik Sverige vs Danmark

Jag arbetar i Danmark och upplever de danska trafikanterna som mer offensiva och aggressiva än de svenska. Men mina danska kollegor upplever att danskarna kör säkrare än svenskarna. Finns det belägg för detta i olyckstatsiken?

Statistik för år 2011:

Dödade per 100 000 innevånare:
Danmark - 3,9
Sverige - 3,4

Enligt denna jämförelse kan man alltså säga att trafiken är säkrare i Sverige än i Danmark.

För gruppen EU-15 dog totalt 4,7 personer per 100 000 innevånare. Lägst var Storbritannien med 3,1 och högst var Grekland med 10,1.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading