Olycksstatistik Sverige vs Danmark

Jag arbetar i Danmark och upplever de danska trafikanterna som mer offensiva och aggressiva än de svenska. Men mina danska kollegor upplever att danskarna kör säkrare än svenskarna. Finns det belägg för detta i olyckstatsiken?

Statistik för år 2011:

Dödade per 100 000 innevånare:
Danmark - 3,9
Sverige - 3,4

Enligt denna jämförelse kan man alltså säga att trafiken är säkrare i Sverige än i Danmark.

För gruppen EU-15 dog totalt 4,7 personer per 100 000 innevånare. Lägst var Storbritannien med 3,1 och högst var Grekland med 10,1.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning