Olyckor i Tyskland/Sverige

Har ni någon statistik gällande jämförelse i antal olyckor per bil som inträffar i Sverige och Tyskland?

Enligt siffror som gäller för 2011, dödas i Sverige varje år 5,7 människor per 100 000 motorfordon. Motsvarande siffra för Tyskland är 7,6.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading