Olyckor i Tyskland/Sverige

Har ni någon statistik gällande jämförelse i antal olyckor per bil som inträffar i Sverige och Tyskland?

Enligt siffror som gäller för 2011, dödas i Sverige varje år 5,7 människor per 100 000 motorfordon. Motsvarande siffra för Tyskland är 7,6.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning