Vilket körfält ska jag välja när jag ska ut ur en rondell?

Vilket körfält ska jag välja när jag ska köra ut från en cirkulationsplats (rondell) med flera körfält?

Det är säkrast att köra ut ur cirkulationen i det högra körfältet. Du får köra ut från ett körfält till vänster, men var då uppmärksam på andra fordon i höger körfält som ska köra vidare i cirkulationen. Om det genom vägmärke eller vägmarkering ges anvisningar om körfältsval måste du följa anvisningen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning