Vem har företräde vid cykelpassager i cirkulationsplats?

Vem har företräde vid cykelpassager i cirkulationsplatser? Ska bilisten eller cyklisten lämna företräde?

Ingen trafikant har "företräde" i trafiken.

När man som bilist kör ut ur en cirkulationsplats och ska passera en obevakad cykelpassage, ska man anpassa sin hastighet och låta cyklande och mopedförare (klass 2) på eller på väg ut på cykelpassagen passera. Samma regel gäller när man efter sväng i vägkorsning ska passera en cykelpassage. (Trafikförordningen kap 3. 61 §)
Den generella regeln för cyklister är att de har väjningsplikt när de korsar en väg även om det sker på en cykelpassage.

Det innebär att båda har ett ansvar, för en ökad säkerhet. Eftersom bilisten är betydligt mer skyddad än cyklisten, är det rimligt att bilisten tar på sig ett större ansvar.

Fordonsförare har alltid väjningsplikt för cyklister som är på, eller på väg ut på en obevakad cykelöverfart.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning