Trafikregler för cykel

Vilka regler gäller för cykel vid rondeller och vid korsningar med gata/väg med biltrafik?

Den som cyklar är fordonsförare och ska följa de trafikregler som gäller för alla förare av fordon.

För cyklister gäller bland annat att:

  • stanna för rött ljus i trafiksignal och vid vägmärket 'Stop'
  • stanna vid stopplinjen och fullgöra väjningsplikten mot fordon på den korsande vägen
  • iaktta den s k högerregeln
  • den som kör in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot varje fordon som befinner sig i cirkulationen
  • vid ett obevakat övergångställe har fordonsförare väjningplikt mot gående

Det finns ytterligare ett stort antal regler som är gemensamma för alla fordonsförare, alltså även för den som cyklar. Utöver detta finns det särskilda regler för den som cyklar eller kör moped.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning