Regler för inlines i trafiken?

Vad gäller för inlines i trafiken? Räknas jag som en cyklist eller en gångtrafikant?

En inlineåkare betraktas som fotgängare i trafiken och ska i första hand använda gångbanan. På en gemensam gång- och cykelbana, gata eller väg som saknar gångbana ska du om möjligt  åka på vänster sida så att du möter och ser trafiken som kommer emot dig.

Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning