Skillnad mellan småbarnshjälm och lekhjälm?

Skyddar småbarnshjälmen även som lekhjälm på vintern när barnen åker pulka och skridskor? Hur skiljer sig er småbarnshjälm från t.ex. Jofas lekhjälm? Är det bara det gröna spännet? Ska de för övrigt skydda barnens huvud lika bra och kan de användas i samma situationer?

Småbarnshjälmen är i första hand avsedd för cykelåkning eller när man skjutsar barnet på cykel, men även för andra aktiviteter då barnen leker. Hjälmen är uppbyggd av frigolit och fördelar därför de krafter som kan uppstå om barnet slår i huvudet över ett större område. Samtidigt är frigoliten en förbrukningsvara. Har den varit utsatt för en mycket kraftig smäll så ska man kassera hjälmen. Det gröna spännet gör att spännet löser ut om barnet skulle fastna.

De lekhjälmar som Jofa har är avsedda för idrottsaktiviteter för små barn och uppbyggda på ett helt annat sätt. De ska tåla upprepade slag och stötar men är inte lämpliga vid cykelåkning. Det finns även lekhjälmar med grönt spänne.

Småbarnshjälmarna kan man mycket väl använda till små barn när de åker pulka eller skridskor under förutsättning att de inte kommer upp i så höga hastigheter.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning