Fyrhjulingar som lekfordon

Får fyrhjulingar (lekfordon) framföras i inhägnat område?

Om frågan avser ett lekfordon, får den köras av barn upp till 14 år inom inhägnat område. För att fyrhjulingen ska vara ett lekfordon gäller följande:

  • Får ha elmotor (aldrig förbränningsmotor)
  • kan inte köras fortare än 6 km/tim (gånghastighet)
  • skall vara avsett för barn upp till 14 år

Om fordonet har en förbränningsmotor kan det aldrig räknas som lekfordon, enligt Konsumentverket. Dessa fordon klassificeras som t ex moped, motorcykel eller terrängskoter.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsidan om bestämmelserna kring fyrhjuling och körkort för fyrhjuling

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading