Elektronisk retardationsmätare

Jag har hört av polisen att NTF säljer en elektronisk retardationsmätare. Stämmer det? Var kan jag få upplysningar om detta?

NTFs centrala kansli har inga retardationsmätare till försäljning. De inom NTF som kan tänkas ha sådana mätare är trafikövningsplatserna. Kontakta Rune Gustafsson, rune.gustafsson@ntf.se, telefon 054-14 60 40 på NTF i Dalarna. I Värmland och Västra götaland finns trafikövningsplatser. Klicka på NTFs Förbund så hittar du till dem.
Du kan också gå in på Gula sidorna och söka på Trafikövningsplatser.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading