När får barn sitta framåtvända i framsätet

Finns det någon lag som anger minimiålder för att sitta framåtvänd på passagerarplatsen fram?

Nej, det finns ingen lag som säger att man måste ha uppnått en viss ålder för att få sitta i framsätet.
Enligt lagen ska alla som åker bil använda bilbälte. Barn som är kortare än 135 centimeter skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet.
Ett barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 centimeter får inte färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfälliga transporter under korta sträckor. I sådana fall skall barnet i stället använda bilbältet när det är möjligt och får då inte färdas i framsätet i en personbil eller i en lätt lastbil.
Ett barn som är yngre än tre år får inte färdas i ett fordon där det inte har möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor. I sådant fall får barnet dock inte färdas i framsätet.
Bakåtvänd bilbarnstol får inte placeras i passagerarsätet fram om där finns en aktiv krockkudde.
(Förordning 2014:52).

Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde upp till 10-12 års ålder.
Föraren ska se till att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.

Många bilar är utrustade med krockkudde på passagerarsidan fram. En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras vid en aktiv krockkudde.

Det finns risk för att personer under 140 cm i vissa fall kan skadas av krockkudden vid en olycka. Därför bör man kontakta sin biltillverkare för att ta reda på vad som gäller för sin bilmodell.
Sidokrockkuddar, som är betydligt mindre, utgör ingen fara för barn i bilen.

I bilar utan aktiv passagerarkrockkudde finns det dock flera positiva effekter med att placera barnet där. Dels är det större utrymme än i baksätet vilket leder till att barnet kan åka bakåtvänt längre. Dels kan man som förälder ha bättre uppsikt över sitt barn och på ett enkelt sätt få ögonkontakt och lugna sitt barn - vilket i de flesta fall förbättrar förarens uppmärksamhet på trafiken.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading