Britax Freeway i baksätet

Jag har blivit rekommenderad att köpa Britax Freeway som bilbarnstol då jag planerar att använda den för bakåtvänt åkande i baksäte. Detta då barnet får plats med sina ben en längre tid och därmed kan åka längre tid bakåtvänd. I NTFs köpguide står det att Freeway är T-godkänd i baksätet samtidigt som det i tabellen inte står att den är godkänd i baksätet. Kan ni förklara vad detta innebär?

Britax Freeway är E-godkänd på passagerarplats fram och T-godkänd i baksätet. Den kan därmed användas på samtliga platser i bilen.

T-godkännandet är ett svenskt godkännande, efter nationella svenska regler, och är inte bundet till någon särskild viktklass. Det är anledningen till att T-godkännande i vår köpguide redovisas på separat plats.

Skyddsanordningen blir godkänd för den storlek/vikt på barn som tillverkaren utfört provning för, och för den storlek/vikt tillverkaren angivit i bruksanvisning och/eller märkning på skyddsanordningen. Barnet ska dock kunna sitta själv utan stöd.

E-godkännandet är ett europeiskt godkännande. För närvarande testas skyddsanordningarna enligt den senaste revision 4 (ECE R 44/04), men även produkter testade enligt revision 3 (ECE R 44/03) finns på marknaden. Provningen utförs i något av de ca 15 länder som antagit ECE R 44-reglementet. Godkännandet blir därmed automatiskt gällande i alla länder som accepterat reglementet. I Sverige utfärdar Vägverket E-godkännanden.

Provningen för godkännande enligt ECE-reglemente 44/04, utgår ifrån olika viktgrupper; 0, 0+, 1, 2 och 3. E-grupperna definieras genom den vikt som anges. Grupperna styrs strikt av vikten på de krockdockor som används vid godkännandeprovningen, även om barnets längd i praktiken också måste beaktas vid val av skyddsanordning.

T-godkännandet ställer andra krav på bilbarnskydden än E-godkännandet. Bland annat inkluderar T-proven mätningar i provdockornas huvud, vilket i praktiken innebär att bara bakåtvända system blir godkända.

Vid ett ECE R 44-prov mäter man bara i provdockans bröstkorg, men dessutom kontrollerar man vid ECE R 44-prov även påkörning bakifrån och barnstolen vänds även upp och ned.

Krav på brandhärdighet finns i både E- och T-proven. Vid E-provning krävs dessutom intyg om att materialen inte är giftiga.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading