Bilbarnstol på sviktande säte

En del nya bilar har säten som sviktar vid en krock för att fånga upp personen bättre och därmed minska whiplash-skador. Hur påverkas bilstolen, barnet och därmed säkerheten när stolen monteras bakåtvänt i baksätet på en bil med sviktande framstolar? En stol ska ju vara lutat mot ett FAST underlag eller med ett långt avstånd till framförvarande stol eller panel.

VTI säger så här:

'Om man tittar på hur dessa system är utformade finns minst två olika sätt att angripa problemet med whiplash-skada. Dels finns ett som bygger på att stolen, vid kollission, åker något bakåt, därefter viker sig ryggstödet något, dvs intar lite mer sovlutning. Det andra systemet bygger på omvänd teknik, dvs ryggstödet intar i krockögonblicket en mer upprätt ställning och därefter förskjuts nackstödet framåt/uppåt.

Utöver dessa system finns det andra som man kan fundera över i samband med bilbarnstolar. Det jag närmast tänker på är en lösning där golvet rivs upp en aning i de bakre infästningspunkterna, för att fungera som kraftbegränsare för passageraren i stolen.

Tillverkarna av dessa system hävdar att de fungerar som det ska i kombination med bilbarnstolar och jag har ingen anledning att misstro dem. Själv har jag varit med och utfört tester enbart på det förstnämnda systemet och det fungerar helt perfekt i kombination med bilbarnstol.

VTI utförde ett ganska stort antal provningar för flera år sedan med en svensk bil av 70-talsmodell, i ett helt annat syfte än barnsäkerhet. I dessa prover visade det sig att framstolens ryggstöd ofta kollapsar helt vid en frontalkollision i 50-60 km/tim (ingen förare eller passagerare fanns i framstolarna vid provningstillfällena).

Enda sättet att undvika detta var att spänna fast bilbältet för att hjälpa ryggstödet att klara av det krockvåld som det utsattes för av sin egenvikt. I dessa bilar finns det mig veterligen inget barn som dödats eller skadas pga framstolarnas uppförande'.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning