Bakåtvända säten i VW Caravelle

Jag har en VW Caravelle 95 med två bakåtvända och två framåtvända stolar i baksätet. På de bakåtvända platserna finns endast 2-punktsbälte. Är det säkrare att åka bakåtvänt med 2-punktsbälte än framåtvänt med 3-punktsbälte? Ska bilbarnstolarna vara bakåtvända eller framåtvända? Mina barn är 2 och 6 år.

Det är så gott som omöjligt att helt säkert säga hur man säkrast placerer sig i bilen, eftersom varje olycka är unik och får olika konsekvenser. Men enligt statistiken sker 50% av alla kollisioner mot bilens front. Därför brukar man alltid försöka optimera krockskydden just för de statistiskt mest vanliga frontalkollisionerna.

Med tanke på att frontalkollisionen är den vanligaste olyckan är det nästan alltid säkrast att sitta bakåtvänt i bilen. Allra säkrast åker man i en korrekt monterad och provad bakåtvänd bilbarnstol. Men att åka i de bakåtvända sätena i VW-bussen ger nästan samma säkerhet, trots att de bara har tvåpunktsbälten.

2-åringen är för liten för att sitta framåtvänd, så för honom/henne är det bakåtvända vuxensätet eller en bakåtvänd bilbarnstol den bästa lösningen. Att placera 2-åringen direkt på det bakåtvända vuxensätet kanske inte är så bra, eftersom barnet är så litet och bältesgeometrin lätt blir fel. Så för att bältet ska sitta bra på barnets kropp är en bra lösning att använda en framåtvänd bältesstol eller bälteskudde i de bakåtvända vuxensätena. Eventuellt kanske en bältesstol är att föredra för ett så litet barn, som kan behöva mer stöd åt sidorna. Bilbarnskyddet kommer då att 'titta' bakåt i bilen.

För 6-åringen är det nog ungefär lika säkert att åka bakåtvänt med tvåpunktsbälte som framåtvänt med trepunktsbälte. Givetvis i bältesstol eller på bälteskudde. Bakåtvänt är ju generellt säkrare, men eftersom det bakåtvända sätet har tvåpunktsbälte kan det vara riskabelt eftersom han/hon antagligen är ganska lång. Vid en krock kan överkroppen kastas i sidled och huvudet skadas om man bara sitter med tvåpunktsbälte. Detta är farligare ju längre man är. Framåtvänt är ju generellt lite sämre, men där finns å andra sidan trepunktsbälte som fångar upp överkroppen vid en eventuell krock.

Som du märker så finns det inget heltäckande svar, även om valet för 2-åringen är självklarare än för 6-åringen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading