Uppfällt handtag på Rock-a-tot

Vi undrar om monteringen av vår Rock-a-tot är riktig och säker. När vi monterar babyskyddet i framsätet så räcker bältet precis. Och själva handtaget som man bär stolen med vilar inte mot sätet för att sätet är för litet. Så det går utanför, under panelen. På bilden vilar den på sätet. Tycker det ser osäkert ut.

Enligt Britax så går det bra att montera Rock-a-tot med bärhandtaget uppfällt. Alltså spelar det heller ingen roll om handtaget som i ert fall går utanför sätet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading