Bakåtvänt i flexibil

Jag undrar hur vi bäst placerar vår 3,5-årige son i bilen. Vi har en sk flexibil där man kan vända stolarna "bak och fram". Vi har en idé om att pojken skulle kunna sitta på en bakåtvänd stol på en bälteskudde, problemet är att 3-punktsbältena inte går att använda då. Man kan dock använda ett 2-punktsbälte. Detta förfaringssätt kallar jag alt A. Ett annat alternativ (alt B) är att använda en bilbarnstol fastspänd i samma bakåtvända stol, detta har vi också gjort tills nu. Vi anser att det är bättre att ha bilens stol bakvänd då det blir bättre plats för barnens ben. Vilket av alternativen är bäst ur säkerhetssynpunkt?

Säkraste sättet att åka i bil är bakåtvänt i en rätt monterad bilbarnstol för bakåtvänt åkande.
Angående ditt alternativ A: en bälteskudde är inte godkänd för att monteras så att det blir bakåtvänt åkande.
Angående ditt alternativ B: en bilbarnstol för bakåtvänt åkande får heller inte monteras så som du beskriver.
Vad som också spelar roll är om bilens säten överhuvudtaget är godkända för bakåtvänt åkande och i så fall hur många kilo dessa tål bakåtvänt?
Vår rekommendation är att du monterar den bakåtvända bilbarnstolen som den ska monteras enligt anvisningarna. Det betyder förmodligen, beroende vilken bilbarnstol du har, att den ska luta mot framförvarande sätet eller, om bilbarnstolen är godkänd för det, använda ett stödben.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning