Vad står E och T för?

Vad står T- och E-märkning av bilbarnstolar för? Vilka tester har stolarna genomgått och vilka resultat krävs för de olika märkningarna? Vem utför testerna och hur kan man komma i kontakt med dem?

E-godkännandet är europeiskt och styrs av ECE-reglemente 44. E:et står alltså för Europa och ECE står för Economic Commission for Europe.

För närvarande testas skyddsanordningarna enligt den senaste revision 4 (ECE R 44/04), men även produkter testade enligt revision 3 (ECE R 44/03) finns på marknaden. Provningen utförs i något av de ca 15 länder som antagit ECE R 44-reglementet. Godkännandet blir därmed automatiskt gällande i alla länder som accepterat reglementet.

Provningen för godkännande enligt ECE-reglemente 44/04 utgår ifrån olika viktgrupper. Mer praktiskt är att associera en ålder till gruppen, vilket brukar göras enligt följande:

  • Grupp 0, 0–10 kg eller ca 0–1 år
  • Grupp 0+, 0–13 kg eller ca 0–1½ år
  • Grupp 1, 9–18 kg eller ca 1–3 år
  • Grupp 2, 15–25 kg eller ca 3–6 år
  • Grupp 3, 22–36 kg eller ca 6–10 år

I Sverige utfärdar Trafikverket E-godkännandet efter provning hos VTI.

T-godkännandet var ett svenskt godkännande som upphörde att gälla den 9 maj 2008. T:et kom från gamla Trafiksäkerhetsverkets märkning.

T-godkännandet var inte bundet till någon särskild viktklass. Skyddsanordningen godkändes för den storlek/vikt på barn som tillverkaren utförde provning för. Barnet skulle dock kunna sitta själv utan stöd. I princip omfattade T-godkännandet skydd lämpliga för barn från ½–1 år upp till 3–5 års ålder. Delvis sammanföll detta intervall med E-godkännandets grupp 1 och 2.

Det formella T-godkännandet utfärdades av Vägverket efter provning hos VTI. Märkningen sitter kvar på ett antal stolar idag men enbart T-godkända stolar får inte användas efter den 9 maj 2008.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading