Två barn på samma bälteskudde?

Finns det verkligen 'tvillingbälteskuddar' där man kan placera två barn med ett gemensamt bälte?

Det finns något som kallas för 'dubbelkudde'. Det är en nödlösning då man transporterar fler än tre barn i baksätet. Dubbelkudden monteras med hjälp av bilens höftbälte på mittplatsen i baksätet. Observera att det endast är på en plats med fast höftbälte som dubbelkudden är tillåten.

På dubbelkudden finns två höftbälten som barnen kan använda. Helst ska båda barnen på dubbelkudden vara någorlunda lika stora och lika tunga.

Lagen föreskriver att barnen är minst 7 år (kommunal skolskjutsning 5 år) gamla för att få använda dubbelkudde. Anledningen är att barn under 7 år enligt lag ska använda särskild godkänd skyddsanordning. Använd aldrig dubbelkudden med bara ett barn placerat på den.

Dubbelkuddarna är undantagna från krav på godkännande och kan heller inte godkännas, då reglerna inte täcker denna typ av produkt. Dubbelkuddarna nytillverkas inte längre, och de som finns ute är förmodligen ganska gamla. Den rekommenderade livslängden för barnsäkerhetsutrustning är max 10 år, under förutsättning att den har skötts väl och inte varit med i någon olycka.

Dubbelkudden är ingenting som vi rekommenderar. De som finns har förmodligen fallit för åldersstrecket.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading