Till dig som använder elrullstol i trafiken

Vill du vara med och bidra till ökad trafiksäkerhet för er som färdas utomhus i elrullstol eller elscooter?

Antalet elrullstolar och elscootrar i trafiken ökar och studier visar att antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor är många. Den trenden behöver brytas!

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har tillsammans med samarbetspartners ett projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Målet är att få fram information och utbildning till den som använder elrullstol eller elscooter utomhus samt att påverka tillverkare/försäljare av elrullstolar och kommunernas trafikplanerare till lämpliga åtgärder.

I projektets inledningsfas vill vi nu fråga dig som använder elrullstol eller elscooter i trafiken om dina erfarenheter och upplevelser av detta. Hoppas du vill ta dig tid att besvara frågorna i länken nedan, det tar cirka 15-20 minuter, och på så sätt påverka fortsättningen av projektet.

Du besvarar frågeformuläret anonymt och de svar du lämnar kommer därför aldrig att kunna kopplas till dig som person. Allas svar kommer att sammanställas och resultatet ligger till grund för fortsättningen i projektet.

 » Frågeformulär

Vi behöver ditt svar senast 29 februari. Stort tack på förhand för att du besvarar frågorna!

Vänliga hälsningar
NTF, Susanne Wallhagen, susanne.wallhagen@ntf.se, 0766-238209