Trafikförfattningar 2019/20

I årets utgåva, 2019/20, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikbrottslagen och trafikförordningen. Nya författningar som tagits med i boken är lagen och förordningen om fordonsregistrering och användning, vägtrafikdatalagen och vägtrafikdataförordningen. Dessa författningar trädde i kraft den 1 juli 2019 och ersätter lagen och förordningen om vägtrafikregister som har upphävts. Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS 2019:404, vilket är en ändring i förordningen om klimatbonusbilar.

Författningsändringar som kommit ut efter utgivningen av TRAFIKFÖRFATTNINGAR 2018/19, markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.

 

Beställ boken från utgivaren Norstedts Juridik » Trafikförfattningar 2019/20

 

Innehåll:

 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare
 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning
 • Parkering, Flyttning av fordon
 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst
 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige
 • Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.
 • Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.
 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.
 • Ordningsbot, Provavgifter
 • Trafikskadelag, Försäkringar
 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon

 

Urvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen. Som komplement till Trafikförfattningar rekommenderas Trafikkommentarer, nionde upplagan, 2018, även den utgiven av Norstedts Juridik.

 

Produktinfo: Tryckt upplaga

Utgivare: Nordstedts Juridik
Format: Häftad bok
Omfång: 1079
Utgiven: 2018
ISBN: 978-913902111-7