Trafikförfattningar 2017/18

 

Trafikförfattningar 2017/18 innehåller de viktigaste bestämmelserna på trafikområdet. I årets upplaga finner man bland annat ändringar i trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen och förordningen om kollektivtrafik.

 

Innehåll:

 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare
 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning
 • Parkering, Flyttning av fordon
 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst
 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige
 • Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.
 • Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.
 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.
 • Ordningsbot, Provavgifter
 • Trafikskadelag, Försäkringar
 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon

 

Produktdetaljer:

ISBN: 978-913902025-7

Typ: Lagtextsamling

Omfång: 1048

Utgiven: 2017

Format: Häftad bok

 

Beställ boken här > Trafikförfattningar 2017/18