Olika hastigheter ger olika stoppsträckor. En bil som kör i 30 km/tim på torr asfalt står stilla efter 13 meter. Om bilen istället kört i 50 km/tim hade den stannat först efter 27 meter.

 

 

Den som kör ett fordon får aldrig köra fortare än den hastighet som gäller.

Man har också ett ansvar att anpassa hastigheten till de förhållanden som råder.

Är det till exempel halt väglag måste man sänka farten.