Våra medlemmar

NTF:s medlemsorganisationer

NTF:s nationella nätverk består av cirka 40 riksorganisationer med tusentals personer som arbetar för en säkrare och tryggare trafik. Ungefär 25 av dessa organisationer har trafiksäkerhet som en betydande del av sin verksamhet. Ett väl fungerande nätverk är en av grundstenarna i NTF:s arbete. I NTF:s nationella projekt spelar folkrörelsesverige med NTF:s medlemsorganisationer och andra nätverk en avgörande roll. Som exempel kan nämnas att NTF-organisationen genererar ca 100.000 frivilligtimmar/år inom ramen för de nationella projekten.

 

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...