Styrelse

Styrelsen för NTF.

Monica Green, ordförande
  • Monica Green, ordförande
Abbas Zarrinpour, 1:e vice ordförande (NTF Väst, ordförande)
  • Abbas Zarrinpour, 1:e vice ordförande (NTF Väst, ordförande)
Lotta Odeberg, ledamot 2:e vice ordförande (NTF Sydost, ordförande)
  • Lotta Odeberg, ledamot 2:e vice ordförande (NTF Sydost, ordförande)
Björn Brink, ledamot (NTF Gävleborg, ordförande)
  • Björn Brink, ledamot (NTF Gävleborg, ordförande)
Ewa Callhammar, ledamot (Sveriges Kommuner och Landsting)
  • Ewa Callhammar, ledamot (Sveriges Kommuner och Landsting)
Anders Karpesjö, ledamot
  • Anders Karpesjö, ledamot
Birgitta Karstensson, ledamot (ledamot NTF Värmland)
  • Birgitta Karstensson, ledamot (ledamot NTF Värmland)
Yngve Wernersson, ledamot (NTF Västmanland, ordförande)
  • Yngve Wernersson, ledamot (NTF Västmanland, ordförande)
Benny Örnerfors,, ledamot (Verkställande direktör Bilprovningen)
  • Benny Örnerfors,, ledamot (Verkställande direktör Bilprovningen)