Projekt

Trafiken i skolan

NTF tillhandahåller stöd till lärare i grundskolan, för att underlätta arbetet med trafik. Under året utvecklas och uppdateras sidan framför allt med lektionsförslag till elever i olika åldersgrupper.

Hösten 2011 lanserade NTF den nya Trafikeniskolan.se i samband med Skolforum i Stockholm. Under åren har sidan uppdaterats och marknadsförts lokalt och nationellt. Våren 2013 samt våren 2016 har en enkätundersökning för att utvärdera hemsidan. Fortfarande  behöver fler lärare/skolor få information om sidan, men än viktigare är att ta fram underlag som underlättar för lärare att integrera trafik och trafiksäkerhet i undervisningen.

Under kommande tre år arbetar NTF med att ta fram ett flertal lektionsunderlag till lärare som undervisar i olika åldersgrupper och olika skolämnen, renodlar sidan för att göra den mer användarvänlig, uppdaterar sidan minst två gånger per månad samt marknadsför sidan. Marknadsföringen ser endast nationellt 2017, via mässor, utdelning av reflexer och viss annonsering, och därefter även lokalt till kommuner, rektorer och lärare under 2018-19.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Trafiken i skolan

2017-01-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...