Projekt

Metodutveckling äldre, trafik och alkohol

Metodutvecklingsprojekt för att testa om metoden värderingsövningar, som används flitigt mot ungdomar, fungerar även för gruppen äldre.

Metoden värderingsövningar har sedan länge använts med framgång bland ungdomar för att ta ställning mot att köra bil när man har druckit alkohol. Äldre, bilkörning och alkohol är ett ämnesområde som projektet avser att belysa, men även områden som t ex när det är dags att sluta köra bil.

I pilotprojektet ska ett material med värderingsövningar tas fram. Materialet ska testas i tre pensionärsorganisationer och utvärderas med enkät bland de som deltagit. Vår förhoppning är att färre ur gruppen äldre ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

 

Metodutveckling äldre, trafik och alkohol

2017-01-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...