Projekt

Mätningar cykel- och mopedhjälm

NTF utför mätningar inom ett antal områden över hela landet. Observationsmätningar av cykel- och mopedhjälmsanvändningen görs i landets samtliga kommuner.

Sedan 2012 har NTF mätt cykel- och mopedhjälmsanvändningen i landets samtliga 290 kommuner. Så långt det är möjligt görs observationsmätningarna på samma platser och tider som tidigare år. I varje kommun observeras cyklister och mopedister under 3 timmar, 2 timmar vid cykelstråk och 1 timme vid grundskola, minst 250 cyklister och 15 mopedister observeras.

I år ska även barn på sparkcykel, skateboard, hoverboard och liknande observeras med tanke på deras hjälmanvändning.

Mätningarna sammanställs och resultaten presenteras för media och respektive kommun samt i en rapport som publiceras på NTF:s hemsida.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Mätningar cykel- och mopedhjälm

2017-01-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...