Projekt

Hastighetsmätningar

NTF utför mätningar inom ett antal områden över hela landet. Hastighetsmätningar på det kommunala vägnätet görs i på 69 utvalda platser i landet.

I samverkan med VTI har NTF tagit fram en metodik för att följa hastighetsutvecklingen i tätort. Hastighetsmätningarna genomförs på 69 mätplatser veckovis på gator med högsta tillåten hastighetsgräns mellan 40 och 70 km/tim.

NTF genomför mätningar på samma orter och platser som vid mätningarna 2012 till och med 2016. Mätningarna sammanställs och skickas till VTI för bearbetning, viktning och analys. Resultatet sammanställs och ingår sedan 2012 i Trafikverkets årliga rapport "Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen".

Respektive kommun delges resultatet av sina mätpunkter.

För mer information kontakta Maria Zetterberg Moberg.
E-post

Hastighetsmätningar

2017-01-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...