Projekt

Säkra GCM-passager, uppföljning

I syfte att driva på utvecklingen så att fler kommuner väljer att planera och anlägga säkra GCM-passager (GCM=gång, cykel och moped), kommer NTF att genomföra kunskapshöjande insatser till totalt cirka 160 kommuner som befinner sig i olika stadier av arbetet med att utforma säkra GCM-passager.

För de kommuner där NTF 2013 och 2014 inventerade säkerhetsnivån på GCM-passager, samt ett antal pilotkommuner och Stockholm och Göteborg - totalt 92 kommuner - genomför NTF ett uppföljningsmöte med berörd kommun. Prioriterade områden vid uppföljningen är att diskutera och inspirera kommunerna att hastighetssäkra GCM-passager samt att säkerställa att rutiner för ajourhållning i aktuell databas skapas.

NTF kommer även att ge ytterligare 70 kommuner en genomgång av metoden för inventering och klassificering av GCM-passager samt en introduktion till kartapplikationen i ArcGIS. Vid genomgången betonas särskilt kriterierna för säkra GCM-passager.

För mer information kontakta Maria Zetterberg Moberg.
E-post

Säkra GCM-passager, uppföljning

2017-01-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...