Projekt

Inventering av gcm-passager och farthinder på det statliga vägnätet, primära länsvägar

NTF inventerar statliga gång-, cykel- och mopedpassager för att ta reda på hur säkra de är. Resultatet presenteras för Trafikverkets regioner och kan användas som underlag när förbättringar ska planeras.

NTF inventerar GCM-passager (GCM=gång, cykel, och moped) och farthinder på det primära länsvägnätet både inom och utom tättbebyggt område. Syftet är att skapa ett brett underlag som visar aktuell säkerhetsnivå på passager på statligt vägnät och resultatet kan användas som underlag inför kommande verksamhetsplanering.

Inventeringen genomförs enligt samma metod som på europa- och riksvägarna. Det innebär en initial grundplanering följt av en inventering och koordinatsättning via tillgängliga databaser och slutligen en kvalitetssäkring i form av en okulär uppföljning. Efter genomförd inventering sker en genomgång med Trafikverkets regioner av utfallet i kartapplikationen ArcGIS.

För mer information kontakta Maria Zetterberg Moberg.
E-post

Inventering av gcm-passager och farthinder på det statliga vägnätet, primära länsvägar

2017-01-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...