Projekt

Don't Drink and Drive i skolan

NTF inspirerar lärare i grundskolans sista år och gymnasiet till ett aktivt arbete mot alkohol och droger i trafiken. Genom att sprida metoder och material ska eleverna få verktyg för att göra kloka val inom området.

En mycket viktig del i arbetet mot rattfylleri är att engagera nyckelaktörer som möter många ungdomar och i sitt arbete kan arbeta med Don't Drink and drive. Syftet med projektet är att inspirera och vägleda skolpersonal på högstadiet och gymnasiet till ett aktivt arbete mot alkohol och droger i trafiken samt ge eleverna verktug för att göra kloka val inom området.

NTF planerar att medverka på lärarkonferenser, arbetslagsträffar för skolpersonal etc. på 150 skolor spridda i landet. På mötena kommer NTF att introducera olika övningar, filmer och frågeställningar för ämnesövergripande temaarbeten, som på olika sätt berör alkohol och droger i trafiken. NTF kommer även att förevisa hur de kan använda det nya upplägget av sajten för Don't drink and drive skolmaterial som faktabank och inspirationskälla till olika lektionspass. Projektet kommer att utvärderas genom uppföljningsmöten med skolpersonal för att fånga upp erfarenheter och förbättringsförslag.

För mer information kontakta Elisabeth Westman.
E-post

Don't Drink and Drive i skolan

2017-01-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...