Projekt

Äldre i trafiken

I samverkan med de största pensionärsorganisationerna utbildar NTF trafikombud så att de i sin tur kan sprida trafiksäkerhetsbudskap till sina medlemmar.

I nära samverkan med PRO, SPF Seniorerna samt SKPF Pensionärerna arbetar NTF för att öka kunskapen om trafik och trafiksäkerhet för äldre trafikanter.

NTF tar fram  handledarmaterial för studiecirklar, trycker materialet Äldre i trafiken, uppdaterar Äldre trafikkalender samt publicerar allt på sin hemsida. Tillsammans med pensionärsorganisationerna genomförs cirka 25 trafikombudsutbildningar på regional nivå. I slutet av året tas kontakt med samtliga utbildade för att utvärdera hur kunskap och material har spridits till de lokala pensionärsföreningarna och deras medlemmar.

För mer information kontakta Lars-Eric Abrahamsson.
E-post

Äldre i trafiken

2017-03-01

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...