Rapport

2017:1 Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätningar har genomförts före och efter polisens övervakning. Samtliga platser har fått minskad medelhastighet.

Projektet Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser i Polisregion Väst har följt upp polisens insats kring hastighet. NTF har genomfört för- och eftermätningar av medelhastigheten på fem särskilt utvalda vägsträckor under vecka 42 samt vecka 46-50. Under vecka 43-45 har polisen utfört hastighetskontroller enligt 20-minutersmetoden tillsammans med mobila ATK-kameror. Samtliga mätplatser har fått sänkta medelhastigheter och minskad andel överträdelser av rådande hastighetsbegränsning.

2017:1 Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

2017-01-31

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...